Norra rummet till vänster – Rum 3 uppe

2015
05.14

en bit närmare 

Städat, Isolerat, Spacklat 

   
  

 

Ditt svar